euro pipe euro pipe euro pipe
   Korporacja Budowlana Dom Kontakt
Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy
Dyble betonowe
Studzienka wpadowa
Prefabrykat żelbetowy do umocnienia rowu
Osadnik przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej
Prefabrykat wylotu drenu
Wylot drenu do rowu umocnionego
Prefabrykat ścieku skarpowego - typ trapezowy
Dok wylotowy kolektora
Ścianka czołowa wylotu kolektora 60
Ścianka czołowa wylotu kolektora 80
Ściankowe zakończenie przepustu 40
Ściankowe zakończenie przepustu 50
Ściankowe zakończenie przepustu 70
Ściankowe zakończenie przepustu 80

KPED: 01.03 PŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWA - typ korytkowy góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- masa elementu - 84 kg


KPED: 01.07 DYBLE BETONOWE góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- dybel cały - masa elementu - 37,6 kg
- dybel połówkowy - masa elementu 18,9 kg


KPED: 01.12 STUDZIENKA WPADOWA góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- beton klasy B20


KPED: 01.13 PREFABRYKAT ŻELBETOWY DO UMOCNIENIA ROWU góra strony

 
1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- beton klasy B20
- stal 5mm
- stal 8mm

 

KPED: 01.14 OSADNIK PRZY WLOCIE DO STUDNI CHŁONNEJ LUB KANALIZACYJNEJ góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- beton klasy B20
- stal 14mm


KPED: 01.20 PREFABRYKAT WYLOTU DRENU góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- beton klasy B25
- stal zbrojeniowa
- masa elementu - 190 kgKPED: 01.23 WYLOT DRENU DO ROWU UMOCNIONEGO góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- masa elementu - 360 kg


KPED: 01.25 PREFABRYKAT ŚCIEKU SKARPOWEGO - TYP TRAPEZOWY góra strony

1. Kategoria: elementy odwodnienia pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- beton hydrotechniczny klasy B25
- stal zbrojeniowa St-3S
- masa elementu - 48 kg


KPED 02.20 DOK WYLOTOWY KOLEKTORA góra strony

1. Nazwa produktu: element kanalizacji deszczowej
2.

Główne cechy produktu:

- beton hydrotechniczny klasy B20
- stal zbrojeniowa ST0 i 18G2
- masa elementu -1,28t
- element składowy KPED 02.19 w połączeniu z KPED 02.21   lub KPED 02.22


KPED 02.21 ŚCIANKA CZOŁOWA WYLOTU KOLEKTORA 60 góra strony

1. Nazwa produktu: element kanalizacji deszczowej
2.

Główne cechy produktu:

- beton hydrotechniczny klasy B20
- stal zbrojeniowa ST0
- masa elementu 380 kg
- element składowy KPED 02.19 w połączeniu z KPED 02.20


KPED 02.22 ŚCIANKA CZOŁOWA WYLOTU KOLEKTORA 80 góra strony

1. Nazwa produktu: element kanalizacji deszczowej
2.

Główne cechy produktu:

- beton hydrotechniczny klasy B20
- stal zbrojeniowa ST0
- masa elementu 310 kg
- element składowy KPED 02.19 w połączeniu z KPED 02.20


KPED 03.95 ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU 40 góra strony

1. Nazwa produktu: element zagospodarowania pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- masa fundamentu 408 kg
- masa ścianki 456 kg


ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU 50 góra strony

1. Nazwa produktu:element zagospodarowania pasa drogowego
2.

Główne cechy produktu:

- masa fundamentu 504 kg
- masa ścianki 648 kg


ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU 70 góra strony

1. Nazwa produktu:element zagospodarowania pasa drogowego
   

 

 

 


ŚCIANKOWE ZAKOŃCZENIE PRZEPUSTU 80 góra strony

1. Nazwa produktu:element zagospodarowania pasa drogowego
   
 
euro pipe