euro pipe euro pipe euro pipe
   Korporacja Budowlana Dom Kontakt
1. Stopnie
2. Wpusty
3. Panele
4. Podwaliny
5. Bloczki betonowe
6. Płyta ażurowa meba

góra strony

1. Stopnie do schodów skarpowych
 

Prefabrykowane betonowe stopnie do schodów układane na skarpie, służące np. do celów konserwujących obiektu. Wykonane są z betonu klasy C 25/30, który charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- nasiąkliwość 5 %
- mrozoodporność F 150
- wodoszczelność W 8

 

góra strony

2. Wpusty drogowe, jednoczłonowe z pierścieniem odciążającym i z pokrywą pełną lub pierścieniową
 

Wpust drogowy, wibrowany z betonu zbrojonego C 35/45 o przekroju kołowym średnicy 500 i 600 mm i długości 2500 mm z pierścieniem odciążającym i pokrywą pełną lub pierścieniową o otworze ? 500 z możliwością zastosowania innych przykryć otworu (właz np. żeliwny), z otworami bocznymi wykonanymi wg potrzeb odbiorcy.

Główny element wpustu - rura wykonana jest jako element betonowy prefabrykowany z żelbetowym dnem. Nad rurą zaprojektowano pierścień odciążający i pokrywę studzienki jako elementy żelbetowe prefabrykatu. Dopuszczalne obciążenie płyty górnej 70 kPa. Rury będące elementem składowym wpustu drogowego produkowane są zgodnie z PN-EN 1916:2005.
Wpust drogowy posiada Aprobatę Techniczną IBDiM.

Możliwa jest dostawa wpustów drogowych o innych średnicach : od 300 do 1200 mm i długości 2500mm (lub dostosowanej do potrzeb projektu).

 

góra strony

3. Panele TerraClass
 

Betonowe, żelbetowe krzyżowe panele osłonowe, wykonane jako betonowe płyty okładzinowe o bardzo wysokiej gładkości powierzchni, przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, np. przy wiaduktach, ścianach i murach oporowych itp. Panele wykonane są z betonu C 30/37. Możliwe jest wykonanie paneli z betonu barwionego według potrzeb odbiorcy. Beton do prefabrykacji paneli charakteryzuje się właściwościami:

- nasiąkliwość 5 %
- mrozoodporność F 150
- wodoszczelność W 8

Współpraca z firmą Freyssinet Polska Sp. o.o., która na powyższe panele uzyskała Aprobatę Techniczną IBDiM AT/2006-03-1039.

 

góra strony

4. Podwaliny pod ekrany akustyczne
 

Podwaliny pod ekrany akustyczne to prefabrykowane belki żelbetowe z betonu licowego C 30/37 o właściwościach:

- nasiąkliwość 5 %
- mrozoodporność F 150
- wodoszczelność W 8
- Szerokie zastosowanie jako podstawa pod ekrany akustyczne wzdłuż dróg.

 

góra strony

5. Bloczki betonowe
 

Bloczek murowy pełny z betonu kruszywowego o wymiarach 48x11x25 cm kat. II.
Wyrób zgodny z PN-EN 771-3:2005.

Przeznaczenie: do wykonywania ścian fundamentowych, ścian piwnic, ścian działowych w budownictwie ogólnym, w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenie i zabezpieczonych przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, np. poprzez otynkowanie oraz zabezpieczonych przeciwwilgociowo zgodnie z projektem.

Deklarowane wartości własności użytkowych:

- element murowy, kształtowany regularnie z wypustkami
- średnia wytrzymałość na ściskanie – fm nie mniej niż 7,5 N/mm2. Możliwa dostawa bloczków o wytrzymałości dostosowanej do potrzeb odbiorcy o wartościach w przedziale od 7,5 do 40 N/mm2.
- gęstość w stanie suchym 2240 kg/m3 – tolerancja 10 %
- reakcja na ogień: euroklasa A1

 

góra strony

6. Płyty ażurowe – MEBA
 

Płyta ażurowa o wymiarach 40x60 cm i grubości 10 cm z betonu C 25/30, która pozwala utwardzić grunt z jednoczesnym uzyskaniem zielonego terenu. Przeznaczenie : „zielony” parking Struktura wierzchnia MEBY: antypoślizgowa Zielony parking – szybki, trwały efekt estetycznego zagospodarowania terenu PNEN 13 369. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

Ponadto :

- płyty chodnikowe płukane i zwykłe
- krawężniki
- płyty drogowe o wymiarach 300x150x15, 300x150x12, 300x100x150, 300x100x20
- płyty wielootworowe YOMB o wymiarach 100x75
- studnie składające się z zespołu rur betonowych i żelbetowych z uszczelkami zintegrowanymi, o średnicach 300 – 1200 mm i długości jednostkowej rury 2500 mm
- obciążniki betonowe do gazo i ropociągów
- przegrody szczelne z otworami do przepustów
- podpory przesuwne pod rurociągi

a także inne prefabrykaty, do uzgodnienia z odbiorcą, w tym np. dźwigary VFT dla obiektów mostowych.
W naszej ofercie posiadamy również prefabrykaty z Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) np. wyloty drenów, kolektorów, osadniki, stopnie schodów skarpowych itp.

 

góra strony

 
euro pipe